archaeology_newsletter Weblog

Archaeology

Honouring the Dead in the Peloponnese December 28, 2008

Filed under: Coming Up — Argy @ 6:27 pm

Organised by the Centre for Spartan

and Peloponnesian Studies

CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE

CSPS ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

HONOURING THE DEAD IN THE PELOPONNESE

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

SPARTI, 23-26 APRIL 2009

ΣΠΑΡΤΗ, 23-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

PROGRAMME

Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 – Thursday 23 April 2009

17.00-19.00 Εγγραφή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Δήμου Σπάρτης

Registration at Sparta Public Library.

19.00 Τελετή έναρξης ΣυνεδρίουΠροσφωνήσεις

Opening Ceremony- Addresses

19.15 Ceremony of the Award to Professor W.G. Cavanagh of the Honorary

Citizenship of Sparta

Τελετή Aναγόρευσης του καθηγητή W.G. Cavanagh σε Επίτιμο

Δημότη Σπαρτιατών

20.15 Δεξίωση/ Reception

Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 – Friday 24 April 2009

Συνεδρία 1A: Θάνατος και Κοινωνική Υπόσταση Ι

Session 1A: Death and Social Persona Ι

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

08.30 Michael Boyd, The role of mortuary practices in the construction of Aegean

Late Bronze Age social order and identity

08.50 Emily Banou and Louise Hitchcock, ‘The Lord of Vapheio’: The social identity of

the Dead and its implications for Laconia in the LH II-IIIA period

09.10 Rachel Fox, Vessels and the body in Early Mycenaean funerary contexts

09.30 Konstantinos Kalogeropoulos, The social and religious significance of the

‘palatial jars’ as grave offerings

Συνεδρία 2A: Ήρωες και Λατρεία Ι

Session 2A: Heroes and Cult Ι

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

08.30 Ελένη Ψυχογιού, Τιμώντας τους ‘μεταφυσικούς’ νεκρούς: Αρχαίες και

σύγχρονες θρησκευτικές τελετουργίες αναγέννησης με αφετηρία

παράσταση σε μυκηναϊκό κρατήρα

08.50 Diana Burton, Gods, heroes and the underworld: Cult and iconography

09.10 Χρήστος Πιτερός, Η ηρωική λατρεία των Διοσκούρων στο Άργος και τα

δόκανα

09.30 Ελένη Μαράντου, Λατρεία των προγόνων και ηρωολατρεία στην κεντρική

και νότια Πελοπόννησο: η μαρτυρία του Παυσανία

9.50-10.10 Διάλειμμα (Καφές-Τσάι)

Break (Coffee-Tea)

Συνεδρία 1B: Θάνατος και Κοινωνική Υπόσταση ΙΙ

Session 1B: Death and Social Persona ΙΙ

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

10.10 Iro Mathioudaki, Honouring the dead with polychrome pots: The case of

‘mainland polychrome pottery’ in Peloponnesian funerary contexts- An

interpretative approach

10.30 Ολυμπία Βικάτου, « δέ θρνος ο περιγράφεται χρόν»: Θρήνοςθρηνωδία

και ταφική τελετή όπως απεικονίζονται στα πρόσφατα ευρήματα από τα

Μυκηναϊκά νεκροταφεία της περιφέρειας Ηλείας

10.50 Ιωάννης Μόσχος, Ο κοινωνικός χαρακτήρας και η σημασία των τυπικών

θανάτου κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο στη βορειοδυτική Πελοπόννησο

11.10 Marianna Louka, Archaic jewellery from Greece and its connections with the

Balkans

Συνεδρία 2B: Ήρωες και Λατρεία ΙΙ

Session 2B: Heroes and Cult ΙΙ

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

10.10 Χρήστος Ματζάνας, Ανασκαφή νεκροταφείου με αρχαϊκές και ρωμαϊκές

ταφές στην παραλία Σαβαλίων, Ν. Ηλείας

10.30 Maria Pipili, Honouring the dead on some Laconian black-figured cups?

Reassessing the evidence

10.50 Florentia Fragkopoulou, Sanctuary dedications and the treatment of the dead in

Laconia (800-600 BC): The case of Artemis Orthia

11.10 Ellen Millender, The politics of heroization in classical Sparta

11.30-11.50 Διάλειμμα (Καφές-Τσάι)

Break (Coffee-Tea)

Συνεδρία 1C: Θάνατος και Κοινωνική Υπόσταση ΙΙΙ

Session 1C: Death and Social Persona ΙΙΙ

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

11.50 Λήδα Μόσχου, Ένας εμπορικός θάνατος: Σχόλιο σε ενεπίγραφα επιτύμβια

μνημεία της Λακωνικής Μάνης, 2ος αι. π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.

12.10 Christos Stavrakos, Byzantine aristocracy in Sparta of the Middle Byzantine

period

12.30 Πέπη Γαβαλά, Τα μνημεία των κοιμητηρίων της Λακωνίας

12.50 Συζήτηση – Discussion

Συνεδρία 2C: Ήρωες και Λατρεία ΙΙΙ

Session 2C: Heroes and Cult ΙΙΙ

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

11.50 Michele Lucchesi, Heroisation and ruler cults in Sparta between Thucydides

and Plutarch

12.10 Katherine Rassia, The Cult of Homeric and Local Heroes and its contribution to

the formation of Spartan identity

12.30 Nicolette Pavlides, The veneration of local heroes: Burial rediscovery and

identity in Sparta

12.50 Συζήτηση – Discussion

14.00-17.0 Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

Lunch Break

Συνεδρία 3: Ταφικές Τελετές και Ταυτότητα

Session 3: Death Rites and Communal Identity

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

17.00 Jean-Marc Luce, Iron Age burial customs in the Peloponnese and their place in

the funerary geography of the Greek world

17.20 Ioannis Georganas, Stuck in the Past: Early Iron Age tholos tombs in Messenia

17.40 Άλκηστις Παπαδημητρίου, Ταφικά έθιμα της πρώιμης εποχής του Σιδήρου

στην Αργολίδα: Kοινωνικά και πολιτικά ‘υπονοούμενα’

Συνεδρία 4: Ενθυμούμενοι τους νεκρούς στη Βυζαντινή και σύγχρονη

εποχή

Session 4: Remembering the Dead in Byzantine and modern times

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

17.00 Αιμιλία Μπακούρου, Κοιμητηριακοί ναοί στη Βυζαντινή Λακωνία

(προσωρινός τίτλος)

17.20 Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου, Οι νεκροί της ασφάλτου. Μνημεία και

μνήμες

17.40 Γιάννης Σαΐτας, Κοιμητήρια και οικισμοί στη Μάνη. Μέσοι και Νεώτεροι

Χρόνοι.Συμβολή Δεύτερη.

18.00-18.20 Διάλειμμα (Καφές-Τσάι)

Break (Coffee-Tea)

Συνεδρία 5: Γενεά και Πρόγονοι

Session 5: Ancestry and the Ancestors

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

18.20 Carla Antonaccio, Making Messenian heroes and ancestors

18.40 Terry Brown, Echoes of ancestry in ancient DNA from the Peloponnesian

Bronze Age

19.00 Oliver Gengler, Leonidas and the heroes of Thermopylae: Memory of the dead

and identity in Roman Sparta

19.20 Theodora Zampaki, The burial customs for Alexander the Great in Arabic

historiography and the Alexander romance

19.40 Συζήτηση – Discussion

Συνεδρία 6: Θρήνος και Μοιρολόι

Session 6: Mourning and Lament

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

18.20 Nadia Seremetakis, Antiphony, ritual and the construction of truth

18.40 Eleni Gasti, The poetics of lament in Aeschylus’ Oresteia

19.00 Θεόδωρος Κατσουλάκος, Η σχέση της μοιρολογίστρας με το νεκρό ως πηγή

έμπνευσης

19.20 Δημήτριος Κατσουλάκος, Tο μοιρολόι της νότιας κοίλης Λακεδαίμονος και

οι ιστορικές περιπέτειες της χώρας

19.40 Συζήτηση – Discussion

21.00 Δείπνο

Dinner

Σάββατο 25 Απριλίου 2009 – Saturday 25 April 2009

Συνεδρία 7Α: Μνημεία και Μνήμη Ι

Session 7Α: Memorials and Memory I

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

08.30 Tracey Cullen and Anastasia Papathanasiou, Funerary markings of memory:

Μortuary ritual at Neolithic Franchthi Cave and Alepotrypa Cave

08.50 Chrysanthi Gallou, The burial tradition in Early Mycenaean southern

Peloponnese

09.10 Nikolas Papadimitriou, ‘Passing away’ or ‘passing through’? Changing funerary

attitudes in the Peloponnese at the transition from the Middle to the Late

Bronze Age

09.30 Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη, Ατιμάζοντας τους Νεκρούς. Η λεηλασία

των θολωτών τάφων στην πρώιμη ανακτορική περιόδο και η περίπτωση

του θολωτού τάφου στο λόφο της Μυγδαλιάς (Πετρωτό) στην Αχαΐα

Συνεδρία 8Α: Οι Επιφανείς Νεκροί

Session 8Α: The Glorious Dead

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

08.30 Θανάσης Παπαδόπουλος και Λίτσα Παπαδοπούλου, Θάνατος, εξουσία και

αναταραχές στην Υστερομυκηναϊκή κοινωνία της Πελοποννήσου: Η

μαρτυρία των τάφων πολεμιστών

08.50 Annalisa Paradiso, Did Herodotus ever see the list of the Three Hundred?

09.10 Paul Cartledge, Death in Sparta? Revisiting Plut. Lyc. 27

09.30 Nicholas Sekunda, IG. V.1 1124. The dead of Geronthrai fallen at Mantineia

09.50-10.10 Διάλειμμα (Καφές-Τσάι)

Break (Coffee-Tea)

Συνεδρία 7Β: Μνημεία και Μνήμη ΙI

Session 7Β: Memorials and Memory II

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

10.10 Eλένη Κωνσταντινίδη-Συβρίδη και Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Τιμώντας

τους νεκρούς στα παρασκήνια: Η περίπτωση του θαλαμωτού τάφου νότια

του Κύκλου Β των Μυκηνών

10.30 Ελένη Παλαιολόγου, Ο Τάφος του Αιγίσθου στις Μυκήνες: Επανεξέταση

10.50 Nάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Παρατηρήσεις στη χρήση ασβεστο-

κονιάματος στην πρόσβαση και την είσοδο θολωτών τάφων στις

Μυκήνες: Η αρχή στην ταφική διακόσμηση

11.10 Σωτήρης Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης Μουντζουρίδης και Κώστας

Νικολέντζος, Υβριδικά ταφικά μνημεία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού

σε δύο νέες θέσεις του νομού Ηλείας (Στρέφι και Αρβανίτη)

Συνεδρία 8Β: Οι Επιφανείς Νεκροί

Session 8Β: The Glorious Dead

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

10.10 George Steiris, Exemplary deaths in Peloponnese

10.30 Αθανάσιος Φωτόπουλος, Ο θάνατος στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο

1941-1949

10.50 Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Μνημεία πεσόντων στην Πελοπόννησο

11.10 Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Νικηφόρος Βρεττάκος: «Ας φεύγουμε

ανεβαίνοντας …»

11.30-11.50 Διάλειμμα (Καφές-Τσάι)

Break (Coffee-Tea)

Συνεδρία 7Γ: Μνημεία και Μνήμη ΙΙΙ

Session 7C: Memorials and Memory ΙΙΙ

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

11.50 Georgia Kokkorou-Alevras, Funerary statuary of the Archaic period in the

Peloponnese

12.10 Katerina Charatzopoulou, Monumental tomb architecture in the Hellenistic

Peloponnese: Forms and functions

12.30 Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου και Σωκράτης Κουρσούμης, Ανθρωπό-

μορφη στήλη από το Λεβίδι Αρκαδίας: Tυπολογική και ερμηνευτική

προσέγγιση

12.50 James Roy, Anyte of Tegea and the other dead

13.10 Συζήτηση – Discussion

Συνεδρία 9: Αποδοχή και Αποκλεισμός

Session 9: Inclusion and Exclusion

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

11.50 Petros Themelis, Messene. The urban heroa

12.10 Agiati Benardou, Burial practices and family plots in the Classical Corinthia:

Restrictions and considerations of interpretation

12.30 Aγγελική Κόσσυβα, Οι αφανείς νεκροί της Δέλπριζας Κρανιδίου

12.50 Erika Weiberg, The invisible dead. The case of the Argolid and Corinthia

during the Early Bronze Age

13.10 Συζήτηση – Discussion

14.00-16.00 Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα – Lunch Break

16.00-17.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POSTER- POSTER SESSIONS

Συνεδρία 10: Πολιτική και Ταφή

Session 10: Politics and Burial

Αίθουσα/Venue: Sparta Library Building/Κτήριο Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Πρόεδρος/Chair:

17.00 James Wright, Family or State: Memorials of tension

17.20 Angeliki Petropoulou, The Spartan royal funeral from a comparative

Perspective

17.40 Όλγα Ψυχογιού, Πολιτικό μήνυμα από τον τάφο του Φορωνέος στο Άργος

Συνεδρία 11: Βυζαντινή Εσχατολογία

Session 11: Byzantine Eschatology

Αίθουσα/Venue: University of Peloponnese Building/ Κτήριο Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

Πρόεδρος/Chair:

17.00 Δανάη Χαραλάμπους, Η παράσταση της «Ες δου Καθόδου»σεμνημείατου17ουαι στηΛακωνία17.20 ΕυαγγελίαΠάντου, ΝοήματαπίστηςγιατηζωήκαιτοθάνατοσεξυλόγλυπτατέμπλατουιερέαΙωάννηΣφιρίκααπόταΧρύσαφαΛακωνίας17.40 ΙουλίαΠαπαγεωργίου, ΗτοιχογραφίατουΕλκόμενουστοναότηςΖωοδόχουΠηγήςστοΚάστροΓερακίουΛακωνίας ΈναςεικαστικόςσυμβολισμόςτουΣταυρικούΘανάτουτουΧριστού18.00- 18.20 Διάλειμμα(ΚαφέςΤσάι

Break (Coffee-Tea)

Συνεδρία12: ΘάνατοςκαιΓένοςSession 12: Death and Gender

ΑίθουσαVenue: Sparta Library Building/ΚτήριοΒιβλιοθήκηςΣπάρτηςΠρόεδροςChair:

18.20 Judith Lebegyev, The emotional aspects of Mycenaean child burials

18.40 Jesús Cepeda-Ruiz, Spartan maidens in archaic and classical periods: Physical

training for future Spartan mothers and the ritual death of the maiden before

marriage

19.00 ΜεταξίαΠαπαποστόλου, «Οτιμημένοςθάνατος» ΟιτιμέςστοννεκρόήρωατηςμάχηςκαιστηγυναίκαλεχώναστηναρχαίαΣπάρτη19.20 ΆνναΜπανάκα, Παιδικέςταφέςιστορικώνχρόνων ΕυρήματααπότιςανασκαφέςτουΆργους19.40 Συζήτηση–Discussion

Συνεδρία13: ΦιλοσοφίακαιΘάνατοςSession 13: Philosophy and Death

ΑίθουσαVenue: University of Peloponnese Building/ ΚτήριοΠανεπιστημίουΠελοποννήσουΠρόεδροςChair:

18.10 Dimitris Michalopoulos, Divine connections, eternal life? Agamemnon,

Menelaus and the afterlife

18.30 George Paraskeviotis, Agamemnon’s death in Seneca

18.50 Christopher Lillington-Martin, Prokopios’ honouring of the dead in the

Peloponnese

19.10 ΠαναγιώτηςΠανταζάκος, ΟθάνατοςστηφιλοσοφίατουΓεωργίουΓεμιστού19.30 Συζήτηση–Discussion

20.00 Τελετή Λήξεως Συνεδρίου στο Κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Closing Ceremony at the Public Library Building

21.00 Δείπνο Dinner

INFORMATION:  http://www.nottingham.ac.uk/csps/events/peloponnese_2008.php